/Files/images/1183.jpg


Учнівське самоврядування– один із головних принципів діяльності учнівської спільноти.

Учнівське самоврядування є уособленням демократичної атмосфери у школі, формою самодіяльної організації дитячого життя у ній, важливим чинником самовиховання особистості. Школа – це модель майбутнього суспільства. Основи громадського становлення та демократії закладаються з дитячих років, і самоврядування допомагають учням організувати власне життя своїх товаришів. Учні потребують практичних навичок управлінської діяльності, і саме вчителі їх забезпечують.

Досвід свідчить, що самоврядування дозволяє учням розвинути такі соціальні якості людини, як то­лерантність, критичність та конструктивність мис­лення, повага до власної та чужої праці, оптимізм, гу­манізм, здатність до самоаналізу і самовиховання. Воно спонукає до осмислення власної ролі у життєдіяльності колективу і є реальним фактором формування демократичних, правових засад і тра­дицій у міжособистісному спілкуванні старшоклас­ників, їх підготовки до розбудови громадського суспільства нашої України. І, нарешті, учнівське са­моврядування є організацією, що складається з учнів, створена учнями й існує для учнів.
Кiлькiсть переглядiв: 144