Звіт директора середньої загальноосвітньої школи № 121 Солом’янського р-ну м. Києва про роботу в 2015-2016 навчальному році

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи та перспективного плану розвитку школи, який розроблено на 2016-2020р.р.

Науково - методична тема, над якою працює педагогічний колектив школи: „Формування компетентного учня шляхом підвищення професійної майстерності учителя в умовах модернізації навчально-виховного процесу”.

Протягом року були підготовлені та проведені такі педради:

1. Підсумки роботи педагогічного колективу за 2014–2015 навч. рік та завдання на наступний рік. Обговорення й затвердження плану роботи педагогічного колективу на 2015–2016 н.р. (серпень)

2. Адаптація учнів 1, 5 і 10 класів до навчання в школі (листопад)

3. Гармонізація родинного та шкільного виховання (січень)

4. Розвиток творчої особистості вчителя та учня як основа формування ключових компетентностей школярів (березень)

На 01. 09. 2015 р. у школі налічувалось в 11 класах 215 учнів, закінчили навчання 216 учнів, у початковій школі – 96 учнів (4 класи) ,в основній школі– 94 учні (5 класів), у старшій школі – 26 учнів (2 класи). Систематично здійснюється контроль за всеобучем дітей шкільного віку, надається допомога у вирішенні складних питань сімейного виховання. За потребою організовуються консультації шкільного психолога, соціального педагога та медичного працівника.

Сімей та учнів, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти, немає.

У цьому навчальному році пройшли атестацію вчителі: Даценко Л.В. була атестована на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання «Вчитель-методист», Герасимова Л.І. - на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання «Старший вчитель», Гусейнова О.М. - на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», Петренко Б.А. як вчитель атестувався на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії», як керівник гуртка -на присвоєння десятого тарифного розряду, Куриленко К.П. - на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» Для узагальнення досвіду роботи кожного вчителя, який атестується, заступником директора з навчально -виховної роботи готуються матеріали для підсумкового засідання комісії, для голосування та характеристики по атестації, з якими ознайомлюється вчитель. На засіданні педагогічної ради, що відбулося у березні 2016 р., вчителі, що атестуються, представили звіти-портфоліо про результати та досягнення своєї педагогічної роботи.

Підвищення фахового рівня колективу є неможливим без підвищення кваліфікації педагогічних працівників: в школі не порушується графік курсової перепідготовки. Крім проходження курсів при КМПУ ім. Б.Грінченка, учителі школи одержують кваліфіковану допомогу в методичних комісіях, де вирішуються найактуальніші питання навчання й виховання учнів. Проводяться відкриті уроки, семінари-практикуми, круглі столи з метою обміну досвідом. У цьому навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка такі вчителі школи: Петренко Б.А., Григорова Н.Ю., Куриленко К.П., Герасимова Л.І.

Протягом навчального року у школі працювали такі методичні об'єднання вчителів: МО вчителів початкової школи (керівник Міхеєва О.Ю., вчитель вищої категорії, старший вчитель), МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Герасимова Л.І., вчитель вищої категорії, старший вчитель), МО вчителів природничо-математичного циклу (керівник Клименко С.К., вчитель вищої категорії, вчитель-методист) та МО класних керівників (керівник Григорова Н.Ю., вчитель вищої категорії, старший вчитель).

Протягом 2006-2010 років у школі здійснювалася експериментальна робота. Тема експериментальної педагогічної програми: ”Християнська етика в українській культурі”. У 2015-2016 навчальному році в школі продовжено викладання даного курсу за рахунок варіативної складової навчального плану для учнів 1-4 класів.

У 2015-2016 н.р. було продовжено вивчення освітньої програми «Абетка харчування» та інтегровано з предметом «Основи здоров’я» у 1-4 класах. Освітня програма «Абетка харчування» запроваджена в школі відповідно до Листа Міністерства освіти і науки №14/18-г-276 від 07.06.2010р. Програма вивчається у школі другий рік. Головною метою даної програми є формування первинних знань та навичок з основ здорового способу харчування як способу збереження і зміцнення здоров’я, навчання учнів 1-4 кл. в ігровій формі правилам поводження за столом. Учні безкоштовно забезпечені затвердженими відповідними підручниками та спеціальними добреструктурованими зошитами. Викладають курс вчителі початкових класів, вони забезпечені навчально-методичними посібниками, де визначено основні поняття, інформація для уроку, є дидактичний матеріал у вигляді демонстраційних карток для ігор на уроках. Згідно з річним планом роботи школи на 2015-2016 навчальний рік, з метою вивчення стану викладання та якості навчальних досягнень учнів 1- 4 класів з освітньої програми «Абетка харчування», інтегрованої з предметом «Основи здоров’я», адміністрацією школи у березні-квітні 2016 року було здійснено перевірку (наказ №39 від 22.04.2016р.).

Одним із головних завдань школи є активізація особистісного розвитку учня, його творчих здібностей. В школі проводяться шкільні олімпіади з предметів та МАН. Учні беруть участь у районних олімпіадах, секціях МАН, конкурсах. Вчителі школи протягом року проводять роботу з обдарованими учнями, готують їх до районних предметних конкурсів з базових дисциплін.

Учні школи брали активну участь в шкільних предметних олімпіадах, переможцями з кількох предметів є учні Кухаренко Л., Козловська Н., Матвієнко О., Пастушенко Р., Сороколіт Т., Чупира О., Михайлик В. На районних олімпіадах посіли призові місця такі учні школи: ІІІ місце Сороколіт Валентина (7 кл.) - з української мови та літератури (вчитель Герасимова Л.І.), ІІІ місце Чупира Олександра (8 кл.) із зарубіжної літератури (вч. Плахотнюк В.П.); ІІІ місце Козловська Наталія (8 кл.) – з образотворчого мистецтва (вч. Давиденко О.І.).

В цьому навчальному році в школі було проведено конкурси-захисти науково-дослідницьких учнівських робіт з математики, історії України та хімії. Учні, що перемогли на шкільному етапі, представили свої роботи на районному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук “Дослідник” в кількох секціях. У 2015-2016 н.р. посіли призові місця такі учні нашої школи: Данильченко Юрій (11кл.) посів ІІ місце на секції «Математика» (вч. Гурська Г.К.), Козловська Наталія (8 кл.) – І місце на секцї «Хімія довкілля» (вч. Клименко С.К.), Кухаренко Людмила (9 кл.) – ІІ місце на секції «Історія України» (вч. Шпак Н.М.).

Учні школи брали участь у предметних конкурсах. Так, учениця 11 класу Самсоненко Світлана посіла ІІ місце на районному конкурсі читців поезій Тараса Шевченка (вчитель Герасимова Л.І.). Учні 3-9 класів брали участь у Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Соняшник». Переможцями стали учні 3 класу (вч. Гусейнова О.М.) та учні 5, 7, 9 класів (вч. Шпак Н.М.).

Команда гуртківців школи посіла І місце у районному конкурсі з технічного моделювання «Весняний подарунок» (керівник гуртка „Початкове технічне моделювання ”Міхеєва О.Ю.).

Члени шкільно гогуртка «Хортинг» беруть активну участь у спортивних змаганнях різних рівнів та отримують нагороди. Так, Синєшев Кирил (10 клас), Шевель Ольга (7 клас), Якименко Богдана (7 клас), Салі Анна (8 клас), Макогон Вікторія (8 клас), Бондаренко Дмитро (9 клас), Бондаренко Євген (4 клас) стали призерами на змаганнях Київської обл., міста Києва, Європи (керівник гуртка Петренко Б.А.)

Позаурочна виховна робота була спрямова на реалізацію основних завдань і пріоритетних напрямків з урахуванням народного календаря та традицій школи.

Адміністрація школи постійно співпрацює з районним відділом кримінальної міліції. Зокрема, у вересні 2015 року було проведено низку рейдів щодо порушення правил продажу алкогольних та тютюнових виробів торговельною точкою, яка знаходиться біля школи. За результатами рейдів було проведено „круглий стіл” за участі адміністрації школи, представників батьківського комітету. Укладено угоду про співпрацю підрозділу кримінальної міліції у справах дітей та навчального закладу.

Питання профілактики і попередження правопорушень розглядалися на засіданнях нарад при директорові. З цією метою проведено рейди з перевірки умов проживання дітей групи „ризику” та складено акти обстеження.

У бібліотеці школи оформлена постійнодіюча виставка літератури „Наркоманія – загибель особистості”, „Голодомор”, „Права дитини”, „Бережи книгу”, „Здоровийс посіб життя”, „Шевченко живе в наших серцях”, „Герої не вмирають”, „Вічно живі герої Совок”.

Учні 1–11 класів брали активну участь у проведенні ярмарки, кошти від якої було передано для лікування постраждалих бійців АТО. Протягом навчального року учні та працівники школи передавали для потреб АТО медикаменти, продукти харчування, учнівські малюнки, листи, поробки. Учні старших класів відвідували бійців у Київському міському госпіталі. Для бійців АТО, які є випускниками нашої школи, була організована зустріч, підготовлено святковий концерт та надана матеріальна допомога.

З метою розвитку творчих здібностей дітей та підлітків, зайнятості учнівської молоді в школі працювали гуртки:

- спортивний клуб “Кий” – керівник Шмаглій В.В.;

- гурток конструювання та моделювання – керівник Міхеєва О.Ю.;

- гурток поетичного слова – кер. Шайда А.В.;

- танцювальний гурток „Колорит” – кер. Гусейнова О.М.;

- гурток „Умілі руки” – кер. Попова О.В.;

- хортинг – кер. Петренко Б.А.;

- гурток „Горизонт” – кер. Давиденко О.І.

Члени гуртка «Горизонт» відвідали Львів, фабрику ялинкових прикрас, пам’ятні місця Києва, хлібопекарський комплекс „КУЛИНИЧІ”, завод „КОКА-КОЛА”.

У реалізації основних напрямків виховної роботи значну роль відігравали традиційні шкільні заходи, до участі в яких залучалися вчителі, батьки, учні та жителі мікрорайону Совки. Всі заходи були проведені в зазначені терміни і на достатньому організаційному і художньо-естетичному рівні.

Це, зокрема:

- проведення Дня знань;

- лінійка Пам’яті (до Дня визволення України);

- святковий концерт до Дня працівника освіти;

- проведення Дня самоврядування;

- святковий концерт до 8 Березня;

- мітинг-реквієм до Дня Перемоги;

- свято останнього дзвоника;

- випускний вечір;

- участь у благодійних акціях „Екологічними стежками”, „Не будь байдужим”, „Бійцям АТО на добру згадку”, „Подаруй хвилинку щастя”.

Протягом навчального року практичний психолог Нечет С.М. здійснювала психологічний супровід навчально-виховного процесу, метою якого було створення в освітньому закладі умов для максимально успішного особистісного розвитку, навчання і соціалізації дитини та психологічної просвіти вчителів, батьків, учнів. Пріоритетним напрямком роботи практичного психолога були: психологічний супровід дітей та здоровий спосіб життя.

Важливу роль в наданні допомоги з вдосконалення навчально-виховного процесу відіграє шкільна бібліотека (бібліотекар Яковенко Т.В.). Бібліотека в 2015-2016 навч. році працювала над проектом по темі: «Бібліотека — територія єдності та братерства України».

Шляхи реалізації:

- випуск щомісячних тематичних бібліотечних вісників (календар подій, дати, про цікаве…);

- літературні полиці, присвячені до визначних подій рідного краю: «Україна- єдина країна», «Мир без насилля», «Ми нащадки козаків», «Права людини - права дитини», «СНІД - це не вирок», «Наша мова солов`їна», «Київ - місто, де все починалось»…

- ознайомлення з новими надходженнями з літератури та періодичних видань (щорічна підписка для різного віку українських видань «Барвінок», «Пізнайко»);

- проведення бібліотечних уроків до основних дат держави: «Україна - моя країна», «Наша мова солов`їна», «Слава Україні —Героям слава», «Пам`яті Небесній сотні», «Голгофа України», «Минули навіки дні чорних негод», «Герої не вмирають»…

- патріотичні перерви: «Їх пам`ятає ненька Україна!», «МИ любимо нашу мову», «Партизанський рух України», «Читаємо про близьке та рідне», «Донька України», «Пам`ять голоду пам`ять серця», «Не проходь мимо».

- тематичні виставки «Згадаємо Шевченка», «Великий Каменяр», «Королева детективу», «Жінки України», «Козацькому роду нема переводу», «Оборона та визволення Києва», «74-річниця Бабиного Яру», «Серцем дужчаєм в скорботі. Чорнобиль.», «Їм у віках судилося безсмертя!».

- перегляд відеокліпів на тему «Бібліотека - територія єдності», «Ними пишається вся Україна», «Сльози Майдану», «А сотню вже зустріли небеса».

- популяризація історичних книг «Історія мого народу» в новому форматі «Book сrossing».

- творча робота на перервах: «Вільні творять Майбутнє!», «Безсмертя», «Святому Миколаю», «Найдорожчій матусі», «Великдень на порозі», «Свято зі сльозами на очах».

- робота з батьками: зустрічі на батьківських зборах, залучення до акцій «Збережемо природу» (збір макулатури), «Подаруй книгу рідній бібліотеці», «Читаємо разом з дітьми».

Для покращенняиматеріально-технічноїибази школи рішенням загальних батьківських зборів школи було вирішено про надання школі матеріальної допомоги. Протягом навчального року голова батьківського комітету Самойліченко Л.В. щоквартально звітувала про використання батьківських коштів. Всього протягом навчального року батьками школи було виконано роботи на суму 34 тис. грн. Згідно рішення засідання батьківського комітету ці кошти були розподілені на придбання будівельних матеріалів та фарби - 4 тис. грн. та заміна вікон на харчоблоці - 30 тис. грн., про що свідчать наявні товарні та касові чеки уголови батьківського комітету. За допомогою батьків в 2015 - 2016н.р. проведено ремонт та облаштування навчальних кабінетів.

Директор Даценко Л.В

Кiлькiсть переглядiв: 87